Trekkies och trekkers

Star Trek är en av tidernas mest populära TV-serier. Allt sedan urpremiären år 1966 har konceptet fängslat och fascinerat människor över hela världen. Dessa fans har gått så långt att de skapat ett eget namn för alla Star Trek-anhängare, även om namnet orsakar en del kontroverser medlemmar emellan. Fansen är nämligen mer än eniga om varumärkets storhet och stöder detta i vått och torrt. Något som de däremot är oense om är hur de faktiskt ska titulera sig själva. De tvistar om den mest korrekta benämningen är trekkies eller trekkers. Tvisten har pågått länge och det verkar inte finnas något slut i sikte för denna oenighet.

"Hollywood, USA - June 10, 2011: A celebrity impersonator poses for tourists as 'Spock' from 'Star Trek' on Hollywood Blvd on June 10, 2011 in Hollywood, CA."

Kännetecken på en trekkie
Det finns flera olika saker som kännetecknar en så kallad trekkie och riktiga fans av Star Trek-konceptet. Det första är naturligtvis det brinnande intresset för allt som har med serien och filmerna att göra. Detta intresse medför såklart också stora kunskaper och fansen hamnar gärna i långa och djupa diskussioner om små detaljer som rör serien. Ett annat säkert tecken brukar vara att de som kallar sig trekkie vanligtvis hälsar på varandra med den klassiska vulcan-hälsningen som används i serien. Dessutom är det vanligt att fansen klär ut sig. Speciellt på olika sammankomster som handlar om Star Trek brukar man klä ut sig till de olika karaktärerna som figurerar i serien och i filmerna. Allra vanligast är att man klär sig i de olika uniformer som karaktärerna bär.

Är det en religion?
Fansens koppling och affektion för serien är så pass omfattande och stark att den ibland har liknats med en religion. Det var en amerikans professor vid universitetet i Wisconsin som påstod att trekkisarnas rörelse har starka likheter med en religion. Detta baserar han på att man, precis som i de flesta religioner, har en skapelseberättelse, att det finna några specifika saker som man tror på, att man är organiserade och engagerade. Kanske är det att gå lite väl långt att kalla det en religion men de flesta av oss, i alla fall de som träffat en trekkie, kan nog hålla med om att det inte är allt för långtifrån.

wildfire